Author's Posts

Der indkaldes hermed til generalforsamling i SAK den 24-11-21 kl 19 i klubhuset Mosegårdsvej 20b Vordingborg.

Dagsorden er som følger:

1 Valg af dirigent og stemmetæller.

2 Formandens beretning om klubbens virke i årets løb.

3 Fremlæggelse af klubbens reviderede regnskab samt budget for kommende år.

4 Fastlæggelse af kontingent .

5 Forslag fra bestyrelsen.

6 Behandling af indkommende foreslag.

7 Valg.

a. Formand Tommy Larsen er på valg, modtager ikke genvalg

b. Menig bestyrelsemedlem Hans Jensen er på valg, modtager genvalg.

c. Udvalgsformand SAK Vejsport Arne Rasmussen er på valg, modtager genvalg.

d.1 Suppleant til bestyrelsen Ebbe Larsen er på valg.

e. Revisor Finn Højlund er på valg.

f. Revisor Åge Nilsen er på valg.

g. 1 Revisor suppleant Stig Jørgensen er på valg.

8 Meddelelse om udvalgenes visioner.

a. Vejsport.

b. Karting.

9 Udnævnelse af æresmedlem.

10 Eventuelt.

Ps. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Mvh. Bestyrelsen.

 

Read more

Almindeligt medlem: 300kr

Aktiv voksen medlem: 1040kr.

Aktiv ungdoms medlem: 520kr.

Miniput medlem: 300kr.

Prøve medlem: 300kr.

Endagstræning for SAK medlemmer: 100kr.

Endagstræning for gokartkørere der ikke er medlem i SAK: 200kr

Årskort til seniorkørere: 1500kr.

Årskort til juniorkørere: 1000kr

Årskort til miniputkørere: 300kr.

For de gokartkørere, der ikke er medlemmer i SAK, er prisen dobbelt op for årstræningskort.

Er SAK ikke din stamklub kan du alligevel melde dig ind i SAK som almindeligt medlem for: 300kr.

Mvh. SAK

 

Read more

Det nye BMC reglement kan downloades fra hjemmesiden. Gå ind under karting øverst på siden. Der er kommet nye tiltag omkring baneprøve. De kan også ses her.

Mvh Tommy Larsen

Read more