Author's Posts

kartskole i SAK d 4. april

Første kartskole er blevet afviklet i Barmosen i år.

Mod alle ods havde vi fantastisk vejr, solskin og kun ganske lidt regn.

Der kom i alt 13 friske unge køre som var klar til at give gas.

Miniput klassen fik trænet linje, starter og nedbremsninger herligt at aktivere de friske unger.

Niveau 1 klassen, de helt nye kørere fik god tid på banen og fik prøvet forskellige øvelser for at lære gokarten bedre at kende.

Der var også tid til at gennemgå teori omkring flag og regler på banen.

Niveau 2 klassen, de mere erfarne køre blev udfordret med bremsepunkt, ”corner speed” og linje i sving,mens

”mekaniker-far” blev udfordret på indsamling af data, dæktryk osv.

Herligt at så mange mødte op med en positiv indstilling, både kørere, forældre, bedsteforældre og trænere.

Der er kartskole igen d. 2 maj, så forsætter vi den gode træning.

Lene tog lidt stemningsbilleder, hvis der er andre som havde tid til at tage nogle billeder vil vi meget gerne have dem.

Med venlig hilsen

SAK Kart trænere

Read more

Sydsjællands Automobil Klub

Side 1 MOSECUPPEN 2018
BARMOSE CUP 2018
KLUBMESTERSKAB GÆLDENDE FOR SAK.
MESTERSKABET HVOR ALLE KAN VÆRE MED.
REGLEMENT:
BESKRIVELSE:
BARMOSECUPPEN AFVIKLES OVER I ALT 6 LUKKEDE ARRANGEMENTER.
REGLERNE ER UDFORMET MED TANKE PÅ BREDDEN I SAK.
FOR AT KUNNE DELTAGE SKAL MAN HAVE SAK SOM STAMKLUB, DVS. HAVE SIN LICENS UDSTEDT I SAK.
DET KØRES SOM LUKKEDE LØB.
TILMELDING OG AFVIKLING:
TILMELDINGEN FOREGÅR VIA MAIL TIL SAKJEANETTE@GMAIL.COM .
DER SKAL OPLYSES FØLGENDE VED TILMELDING, OG TILMELDINGEN ER KUN GÆLDENDE HVIS ALLE
OPLYSNINGERNE ER DER.
– FØRER
– VÆRGE (HVIS FØREREN ER UNDER 18)
– LICENSNUMMER (OGSÅ PÅ VÆRGE, DA MAN IKKE MÅ FÆRDES PÅ BANEN UDEN LICENS)
– STARTNUMMER
– TRANSPONDERNUMMER
– KLASSE
– KONTAKTOPLYSNINGER

AF HENSYN TIL PERSONALET OMKRING INDSKRIVNING OG REGISTRERING, KAN DER IKKE SKIFTES
STARTNUMMER I LØBET AF SÆSONEN. SKIFTES DER KLASSE SKAL DET MEDDELES PÅ MAIL MIN. 1 UGE
FØR NÆSTE ARRANGEMENT. VED KLASSESKIFT KAN MAN BLIVE PÅLAGT AT SKIFTE STARTNUMMER.
STARTNUMRE SKAL VÆRE KORREKT I FARVE OG FORM. SAMT VÆRE MONTERET PÅ ALLE 4 SIDER.
STARTNUMRE KAN KØBES I BISTROEN. (BEGRÆNSET OPLAG)

Sydsjællands Automobil Klub

Side 2 MOSECUPPEN 2018
TILMELDINGEN TIL 1. AFDELING, SENEST 8/4
DEREFTER KAN TILMELDING FOREGÅ LØBENDE PÅ MAIL. DOG SENEST SØNDAG INDEN NÆSTE AFD.
ALLE HEAT ER TÆLLENDE (DER KAN IKKE SMIDES HEAT VÆK)
VED POINTLIGHED ER DET RESULTATET FOR FINALEHEATET PÅ ÅRETS SIDST KØRTE AFDELING DER ER
AFGØRENDE.
INDSIGELSER IMOD RESULTATET FOR DAGEN SKAL MEDDELES TÅRNET, SENEST 15 MIN EFTER
OFFENTLIGØRELSE AF RESULTATLISTE FOR DEN GÆLDENDE KLASSE.
ARRANGEMENTERNE KAN KØRES PÅ GRUNDLICENS
STARTGEBYR PR. AFDELING I 2018 ER 75 KR. VED SAMLET RETTIDIG TILMELDING SENEST 8/4 300
KR.KLASSEN MINIPUT DELTAGER GRATIS.
DER SKAL KØRES MED TRANSPONDER, BÅDE TIL TRÆNING, TIDTAGNING OG I HEATS.
ARRANGEMENTET KØRES EFTER REGLEMENT 6, MED UNDTAGELSE AF DE I DETTE REGLEMENT NÆVNTE
AFVIGELSER.
STARTPLACERING I 1 HEAT KØRES IFØLGE TIDSTAGNING.
STARTPLACERING I FØLGENDE HEAT (FINALE) IFØLGE FORRIGE HEAT.
DER GIVES POINT IFØLGE REGLEMENT 6
DER VIL VÆRE PRÆMIERING FOR DAGEN, OG MESTERSKABSVINDERNE KÅRES EFTER SIDSTE AFDELING.
TEKNISK REGLEMENT:
GOKARTENS STAND OG UDSTYR IFØLGE REGLEMENT 6 FOR DEN GIVNE KLASSE.
KØRERENS UDSTYR IFØLGE REGLEMENT 6
VÆGTGRÆNSER IFØLGE REGLEMENT 6 2018 OG GÆLDENDE PROMOTOR REGLEMENT.
DÆKKENE ER FRIE DETTE GÆLDER BÅDE REGNDÆK OG SLICKS.
DOG SKAL DER BRUGES DE KLASSEANGIVNE DÆKSTØRRELSER, OG DÆKKET SKAL VÆRE GODKENDT
DER VIL VÆRE STIKPRØVEKONTROL FORETAGET AF TEKNISKE KONTROLLANTER. DOG FORETAGES DER
MASKINKONTROL VED 1. AFDELING
AFVIGELSER FRA REGLEMENTET STRAFFES EFTER REGLEMENT 6

Sydsjællands Automobil Klub

Side 3 MOSECUPPEN 2018
VÆGTEN VIL VÆRE OPSTILLET PÅ DAGEN, TIL FRI EGENVEJNING. NOSECONE I DASUKLASSERNE
VIL BLIVE KONTROLLERET, DER ER IKKE MEKANIKERADGANG FØR KARTEN ER VEJET OG
KONTROLLERET.
KLASSER:
DER KAN DELTAGES I FØLGENDE KLASSER.
CADETT MINI
CADETT JUNIOR
DASU JUNIOR +OKJ
DASU SENIOR +XL+OK
DD2+XL
DASU KZ+XL
DD2 OG DASU KZ INCL XL VIL BLIVE AFVIKLET SAMMEN
CADETT MINI OG JUNIOR VIL BLIVE AFVIKLET SAMMEN
VED LØRDAGSARRANGEMENTERNE KØRER MINIPUT MED IFØLGE TIDSPLANEN.
HEATLÆNGDEN VIL VÆRE 8 MIN + 1 OMG I ALLE KLASSER
AF HENSYNTAGEN TIL FORNUFTIGE FELTSTØRRELSER OG ELLER TIDPRES KAN KLASSER LÆGGES SAMMEN
PÅ DAGEN.
HVIS LØBSLEDELSEN FØLER DET NØDVENDIGT, KAN HEATLÆNGDEN AFKORTES PÅ DAGEN.
FOR AT EN KLASSE BLIVER ÅBNET SKAL DER VÆRE 3 TILMELDTE OG FREMVIST TIL TIDSTAGNING I
KLASSEN, VED 2. AFDELING. ER DET IKKE TILFÆLDET BLIVER KLASSEN IKKE AFVIKLET I SÆSONEN. DOG MÅ
DE FREMMØDTE DELTAGE UDENFOR KONKURRENCE, OG STARTER SIDST I ALLE HEAT.
DATOER:
DATOERNE FOR BARMOSE CUPPEN VIL BLIVE OFFENTLIGGJORT PÅ KLUBBENS HJEMMESIDE SAMT PÅ
KLUBBENS OFFICIELLE FACEBOOKSIDE.

Sydsjællands Automobil Klub

Side 4 MOSECUPPEN 2018
TIDSPLAN GÆLDENDE FOR TORSDAGE (VEJLEDENDE)
16.30 BANEN ÅBNER, INGEN OPSTART FØR KL 17.00!!
16.30 LICENSKONTROL STARTER
17.00 LICENSKONTROL SLUT
17.00 FØRERMØDE (OBLIGATORISK FOR AT FÅ LOV AT STARTE)
17.15 TRÆNING 8 MIN. I AFVIKLINGSGRUPPE.
17.45 TIDTAGNING.
HEATAFVIKLING.
1 HEAT OG FINALE.
BANEN LUKKER.
PRÆMIEOVERRÆKKELSE CA 30 MIN EFTER SIDSTE FINALE.

Sydsjællands Automobil Klub

Side 5 MOSECUPPEN 2018
TIDSPLAN GÆLDENDE FOR LØRDAGE
09.30 LICENS & MASKINKONTROL
10.15 LICENS & MASKINKONTROL SLUT
10.30 TRÆNING, 8 MIN. I AFVIKLINGSGRUPPER.
11.40 FØRERMØDE
12.00-13.00 FROKOST.
13.00 TIDTAGNING.
13.30- HEATAFVIKLING.
2 HEAT + 1 FINALE (I ALT 3 HEAT).
BANEN LUKKER NÅR SIDSTE FINALE ER KØRT.
PRÆMIEOVERRÆKKELSE CA 30 MIN EFTER SIDSTE FINALE.

Sydsjællands Automobil Klub

Side 6 MOSECUPPEN 2018
Særlige bestemmelser:
➢ Der må ikke opstartes uden for voldene, ej heller prøvestart. DETTE MEDFØRER BORTVISNING
FOR DAGEN.
➢ Der skal anvendes skrueunderlag under hver kart
➢ Godkendt brandslukker skal kunne fremvises på forlangende.
➢ Der må kun anvendes strøm til ladere, da der ikke opkræves gebyr for strøm
➢ Ved underskrivning af løbstilmelding, tilkendegiver kører og værge samtidig at have læst og
forstået dette regelsæt.
➢ Køres der med forkert transponder, regnes man som værende ej mødt på dagen. Der kan ikke
deltages på dagen.
➢ Åben ild, og grillning er forbudt i depotområdet, grundet brandfare.
➢ Der må prøvestartes i det anviste område, men ingen opvarmning af motoren. MAX 15sek

Read more

SAk har prøvekart til følgende klasser.

Miniput må køres fra 6 til 8 år. Aftales med Stig Jørgensen   telefonnr. 23440667

Cadett mini må køres fra 7 til 11 år. Aftales med Ebbe Larsen   telefonnr. 29915927.

Cadett junior må køres fra 10 til 13 år. Aftales med Ebbe Larsen   telefonnr. 29915927.

Dasu junior må køres fra 12 til 15 år. Aftales med Ebbe Larsen   telefonnr. 29915927.

Dasu senior må køres fra 16 år og til man ikke kan tygge smør mere. Aftales med Ebbe Larsen telefonnr. 29915927.

Priser:  3 x 10 min. koster 250 kr. … tilkøb: ekstra 3 x 10 min. for 100 kr. Ekstra tid skal afvikles en anden dag.

 

Read more

 

Kartskole 2018
Det gode arbejde forsætter i 2018, med et ønske om at vores nye og unge gokart kørere kan komme godt i gang med en herlig sport med alle dens nyancer.
I løbet af sæsonnen vil vi afholde 4 onsdags træninger som Kartskole. Det bliver tilstrabt at alle skoler bliver lagt på onsdage efter andre løbsarrangementer i Barmosen.
Inden sommerferien er der planlagt et weekends arrangement med træning med og uden gokart fra lørdag formiddag kl. 10.00 til søndag eftermiddag kl. 15.00.
Kartskolen vil i 2018 tilbyde træning i 3 nivauer, Miniput, niveau 1 og niveau 2.
Miniput:
Her trænes basale færdigheder som Flag, regler på og ved banen, bremseøvelser, orienteringsøvelser, svingkombinationer osv.
Kørere: 6-8 år med en miniput gokart.
Niveau 1:
Her trænes basale færdigheder som Flag, regler på og ved banen, bremseøvelser, orienteringsøvelser, svingkombinationer osv.
Kørere: 8-14 år med en Cadett mini eller junior, Rotax Micro eller Mini gokart.
Niveau 2:
Her trænes færdigheder i bremseøvelser, orienteringsøvelser, svingkombinationer på banen som udfordre køre til at komme med tilbagemeldinger til mekaniker. Teori omkring opsætning, dæktryk og datalog.
Kørere: 8-14 år med en Cadett mini eller junior, Rotax Micro eller Mini gokart. Har mindst kørt gokart et år og har en god forståelse om kørsel med gokart på banen.

Read more