Barmose Cup 2022 reglement og tilmelding.

BARMOSE CUP 2022
KLUBMESTERSKAB GÆLDENDE FOR SAK
MESTERSKABET HVOR ALLE KAN VÆRE MED

 

1 – BESKRIVELSE:
Barmosecuppen afvikles over i alt 4 arrangementer. Reglerne er udformet med tanke på bredden i sak.

For at kunne deltage, skal man være medlem af Sydsjællands Automobil Klub. Det køres som lukket løb uden offentlig adgang.

  Officials:

 • Løbsleder, Calle off 612
 • Teknisk kontrol, Calle off 612
 • Tårnchef, Jeanette larsen off 623
 • Depotchef, Ken larsen off 614

2 – TILMELDING:
Tilmeldingen foregår på mail til: sakjeanette@gmail.com eller her: Tilmelding
Der skal oplyses følgende ved tilmelding, og tilmeldingen er kun gældende hvis alle oplysningerne er der:

 • Fører
 • Værge (hvis fører er under 18)
 • Licensnummer
 • Mekanikerlicens (hvis fører er under 18)
 • Startnummer
 • Transpondernummer
 • Klasse
 • Kontaktoplysninger, mail, telefon

Arrangementerne kan køres på træningslicens.

Startgebyret for de 4 afdelinger er 500 kr. Startgebyret betales 1. Gang til licenskontrol.

Der kan betales med MobilePay, kontant samt kort.

Klassen miniput deltager gratis.

Tilmeldingen til 1. Afdeling, senest onsdag 6. April

Efter 1. Kørte afdeling kan tilmelding foregå løbende på mail. Dog senest dagen inden næste afd. Prisen er 400 kr. For de resterende afdelinger.

3 – AFVIKLING:
Alle heat er tællende til det samlede resultat, dvs. ingen heat kan smides væk.

Ved pointlighed er det resultatet for finaleheatet på årets sidst kørte afdeling der er afgørende.

Indsigelser imod resultatet for dagen skal meddeles tårnet, senest 15 min efter finalen er afsluttet i den gældende klasse.

Der skal køres med transponder, under hele arrangementet

Arrangementet køres efter reglement 6, med undtagelse af de i dette reglement nævnte afvigelser.

Der vil være præmiering for dagen, og mesterskabsvinderne kåres efter sidste afdeling.

Der kan opnås mesterskabspoint ved at have en registreret tid i tidtagning og heat. Dvs. Ved gennemførsel af et heat opnås der max 10 point til mesterskabsstillingen for afdelingen.

Der gives point i heat som følger:
1. plads 10 point – 2. plads 7 point – 3. plads 5 point – 4. plads 4 point – 5. plads 3 point – 6. plads 2 point – 7. plads 1 point – 8. plads 0 point – etc.

Heatlængden vil være 8 min + 1 omg. i alle klasser.

Af hensyntagen til fornuftige feltstørrelser og eller tidspres kan klasser lægges sammen på dagen, i henhold til reglement 6.

Hvis løbsledelsen føler det nødvendigt, kan heatlængden afkortes på dagen.

For at en klasse bliver åbnet skal der være 2 tilmeldte og fremviste ved teknisk kontrol i klassen, ved 1. Kørte afdeling. Er det ikke tilfældet bliver klassen ikke afviklet i sæsonen. Dog må de fremmødte deltage udenfor konkurrence såfremt det ikke er til gene for afviklingen.

Tilmeldte xl kørere bliver automatisk overført til andre grupper. Tidtagning forløber over 8 min i alle klasser.

 • Startopstilling til heat 1 = resultat af tidtagning.
 • Startopstilling til heat 2 = resultat af heat 1
 • startopstilling til finalen = 1+2. Heat
 • ved pointlighed tæller resultatet af heat 2 som afgørende.

4 – TEKNISK REGLEMENT:
Gokartens stand og udstyr ifølge reglement 6 for den givne klasse. Kørerens udstyr ifølge reglement 6
Vægtgrænser ifølge reglement 6 2022 og gældende promotor reglement. Dækkene er frie, dette gælder både regndæk og slicks.

Dog skal der bruges de klasseangivne dækstørrelser, og dækket skal være godkendt til karting. Startnumre skal være korrekt i farve og form. Samt være monteret på alle 4 sider
Der vil være stikprøvekontrol fra teknisk kontrol før og under afvikling.
Afvigelser fra reglementet straffes efter reglement 6

Vægten vil være opstillet på dagen, til fri egen vejning.
Cik beslag for nosecone benyttes i alle klasser.
Nosecone vil blive kontrolleret, der er ikke mekanikeradgang før karten er vejet og kontrolleret.

5 – KLASSER:
Der kan deltages i følgende klasser.

 •   Rotaxmicro
 •   Rotaxmini
 •   Micro 60
 •   Mini 60
 •   Dasu junior (alle juniorkarts 125cc)
 •   Dasu senior +xl (alle seniorkarts 125cc uden gear)
 •   Dd2+xl
 •   Dasukz+xlRotax mini + dasu junior + dasu senior vil blive afviklet sammen Dd2+xl og dasu kz+xl vil blive afviklet sammen
  Rotax micro og micro 60 / mini 60 vil blive afviklet sammen Miniput kører med ifølge tidsplanen.

6 – DATOER:

 •   1. AFDELING: LØRDAG 16. APRIL
 •   2. AFDELING: SØNDAG 12. JUNI
 •   3. AFDELING: SØNDAG 28. AUGUST
 •   4. AFDELING: SØNDAG d. 25. SEPTEMBER

TIDSPLAN GÆLDENDE FOR LØRDAGE / SØNDAGE
10.00-12.00 FRI TRÆNING
12.00 LICENS OG MASKINKONTROL START
Miniput har banen fra 12 til 13.00
13.00 LICENS OG MASKINKONTROL SLUT
13.15 TRÆNING, 8 MIN. I AFVIKLINGSGRUPPER
13.50 FØRERMØDE
4.10 TIDTAGNING
Pause mellem heat og finale 15min kørsel med miniput
HEATAFVIKLING
BANEN LUKKER NÅR SIDSTE FINALE ER KØRTPRÆMIEOVERRÆKKELSE UMIDDELBART EFTER SIDSTE FINALE

SÆRLIGE BESTEMMELSER:

➢  Der må ikke opstartes uden for voldene.

➢  Der må prøvestartes i det anviste område inde ved trykluft udtag.

➢  Der skal anvendes skrueunderlag under hver kart. Dette kan blive kontrolleret!

➢  Husk brandslukker, 1 i hvert telt. Dette kan blive kontrolleret!

➢  Der er tændt for strøm på pladsen, spar på det det er blevet dyrt .

➢  Udskiftes transponder mellem afdelinger skal det meddeles ved licenskontrol. Hvis transponder skiftes grundet drifsvigt under afvikling skal det straks meddeles i tårnet.

➢  Startnummer på kart skal være det samme til alle afdelinger

➢ Ved sammenfald ved samkøring af klasser definerer løbsleder / dommertårn hvilken nummer den enkelte skal køre med.

➢ Ved anvendelse af grill i depotområdet skal nødvendige forholdsregler tages grundet brandfare.

Hvis man lægger hjerte og mod i Barmosecuppen, så kan det være at man får opkaldt et sving efter sig.

Download information om Barmosecuppen her.

Comments are closed.