SAK

Sydsjællands Automobil Klub
Bestyrelsen

Forslag til SAK’s generalforsamling den 24-11-2021

Forslag:
Kontingent for aktive seniormedlemmer fastsættes til 50% af det til enhver tid gældende kontingent til SAK incl. afgift til DASU, dog mindst svarende til den til enhver tid gældende DASU afgift.
Ved aktive seniormedlemmer forstås personer, der på indmeldelsestidspunktet er fyldt 65 år.

Begrundelse:
SAK’s kontingent for aktive medlemmer ligger generelt i den høje ende sammenlignet med andre klubber. En nedsættelse for seniormedlemmer kunne måske medvirke til et højere aktivitetsniveau for disse, en fastholdelse og måske endda medvirke til en genindmeldelse af tidligere medlemmer.

For SAK’s økonomi vil dette kun have en ringe betydning, da det pt. kun vil dreje sig om en håndfuld medlemmer.

Eksempel:
Nuværende kontingent for aktive er kr. 1.040,-, 50% heraf = kr. 520,-
Da DASU afgiften udgør kr. 550,-, vil nyt seniorkontingent således udgøre kr. 550,-

Vordingborg, den 11. november 2021
Finn Højlund Hansen
Medlems-id 02746

Read more

Der indkaldes hermed til generalforsamling i SAK den 24-11-21 kl 19 i klubhuset Mosegårdsvej 20b Vordingborg.

Dagsorden er som følger:

1 Valg af dirigent og stemmetæller.

2 Formandens beretning om klubbens virke i årets løb.

3 Fremlæggelse af klubbens reviderede regnskab samt budget for kommende år.

4 Fastlæggelse af kontingent .

5 Forslag fra bestyrelsen.

6 Behandling af indkommende foreslag.

7 Valg.

a. Formand Tommy Larsen er på valg, modtager ikke genvalg

b. Menig bestyrelsemedlem Hans Jensen er på valg, modtager genvalg.

c. Udvalgsformand SAK Vejsport Arne Rasmussen er på valg, modtager genvalg.

d.1 Suppleant til bestyrelsen Ebbe Larsen er på valg.

e. Revisor Finn Højlund er på valg.

f. Revisor Åge Nilsen er på valg.

g. 1 Revisor suppleant Stig Jørgensen er på valg.

8 Meddelelse om udvalgenes visioner.

a. Vejsport.

b. Karting.

9 Udnævnelse af æresmedlem.

10 Eventuelt.

Ps. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Mvh. Bestyrelsen.

 

Read more

Almindeligt medlem: 300kr

Aktiv voksen medlem: 1040kr.

Aktiv ungdoms medlem: 520kr.

Miniput medlem: 300kr.

Prøve medlem: 300kr.

Endagstræning for SAK medlemmer: 100kr.

Endagstræning for gokartkørere der ikke er medlem i SAK: 200kr

Årskort til seniorkørere: 1500kr.

Årskort til juniorkørere: 1000kr

Årskort til miniputkørere: 300kr.

For de gokartkørere, der ikke er medlemmer i SAK, er prisen dobbelt op for årstræningskort.

Er SAK ikke din stamklub kan du alligevel melde dig ind i SAK som almindeligt medlem for: 300kr.

Mvh. SAK

 

Read more

Kunne du tænke dig at prøve gokart?

SAK Karting tilbyder, at du kan prøve en rigtig racerkart et par gang før du evt. køber dit eget udstyr. At køre i en racerkart er meget anderledes end de udlejningsgokarts du kan prøve i indendørs haller eller i div sommerlande.

De er meget lettere, har meget kraftigere motorer og er meget sjovere! Men før du investerer i kart og udstyr kan det være en god ide at prøve nogle omgange i en lånekart. Derfor tilbyder SAK Karting hele 5 forskellige karts, så der også er en der passer til dig.

Vi har en MINIPUT, for de allermindste, fra den dag man fylder 5 år og op til 8 år. Den har en lille 4 takt motor, og er en god introduktion til hvad det vil sige at køre kart, ramme de rigtige linjer på banen, bremse de rigtige steder osv.

Til de lidt større har vi en CADET MINI, som må køres fra den dag du fylder 7 til og med 11 år. Her går det rigtig stærkt, 60ccm 2-takt med 11.000 omdr. Det er den klasse som der virkelig er mange deltagere i til div løb. Fra du fylder 10 år til og med 13 må man også køre CADET JUNIOR, det er samme kart, nu bare med 14.000 omdr og endnu mere træk!

Er du fyldt 12 år kan du også starte med en JUNIORKART, som man må køre fra 12 år til og med 15 år. Det er en 125ccm vandkølet motor og karten er længere, bredere og med brede dæk. Den står endnu bedre fast og kan køre endnu stærkere end CADET klasserne.

Er du kommet over din første ungdom har vi også en SENIORKART, fra 16 år og opefter. Det er også en 125ccm vandkølet motor, bare med endnu flere kræfter end JUNIORKART.

Kunne du tænke dig at prøve en af vores karten på Barmosen gokartbane så henvend dig til ham der står for den pågældende kart, se nedenstående, og lav en aftale. Hjelm, køredragt og handsker kan du låne hos os, men du skal have et par sko/støvler med, som dækker anklerne.

Uanset hvilken kart du passer til, så koster det 300kr, som inkluderer et 3 måneders prøvemedlemskab og 3×10 minutters kørsel. Skal du lige være sikker på om det nu er dig, så kan du komme igen inden for de 3 måneder og prøve 3×10 minutter én gang til.

Er du 5-7 år kontakt Stig Jørgensen telefon nr. 23 44 06 67.

Er du 8 år eller ældre kontakt. Ebbe Larsen telefon nr. 29 91 59 27 og få en spændene oplevelse på gokartbanen..

Read more