Forslag til generalforsamlingen

Sydsjællands Automobil Klub
Bestyrelsen

Forslag til SAK’s generalforsamling den 24-11-2021

Forslag:
Kontingent for aktive seniormedlemmer fastsættes til 50% af det til enhver tid gældende kontingent til SAK incl. afgift til DASU, dog mindst svarende til den til enhver tid gældende DASU afgift.
Ved aktive seniormedlemmer forstås personer, der på indmeldelsestidspunktet er fyldt 65 år.

Begrundelse:
SAK’s kontingent for aktive medlemmer ligger generelt i den høje ende sammenlignet med andre klubber. En nedsættelse for seniormedlemmer kunne måske medvirke til et højere aktivitetsniveau for disse, en fastholdelse og måske endda medvirke til en genindmeldelse af tidligere medlemmer.

For SAK’s økonomi vil dette kun have en ringe betydning, da det pt. kun vil dreje sig om en håndfuld medlemmer.

Eksempel:
Nuværende kontingent for aktive er kr. 1.040,-, 50% heraf = kr. 520,-
Da DASU afgiften udgør kr. 550,-, vil nyt seniorkontingent således udgøre kr. 550,-

Vordingborg, den 11. november 2021
Finn Højlund Hansen
Medlems-id 02746

Comments are closed.