Indkaldelse til generalforsamling 24-11-21 kl 19

Der indkaldes hermed til generalforsamling i SAK den 24-11-21 kl 19 i klubhuset Mosegårdsvej 20b Vordingborg.

Dagsorden er som følger:

1 Valg af dirigent og stemmetæller.

2 Formandens beretning om klubbens virke i årets løb.

3 Fremlæggelse af klubbens reviderede regnskab samt budget for kommende år.

4 Fastlæggelse af kontingent .

5 Forslag fra bestyrelsen.

6 Behandling af indkommende foreslag.

7 Valg.

a. Formand Tommy Larsen er på valg, modtager ikke genvalg

b. Menig bestyrelsemedlem Hans Jensen er på valg, modtager genvalg.

c. Udvalgsformand SAK Vejsport Arne Rasmussen er på valg, modtager genvalg.

d.1 Suppleant til bestyrelsen Ebbe Larsen er på valg.

e. Revisor Finn Højlund er på valg.

f. Revisor Åge Nilsen er på valg.

g. 1 Revisor suppleant Stig Jørgensen er på valg.

8 Meddelelse om udvalgenes visioner.

a. Vejsport.

b. Karting.

9 Udnævnelse af æresmedlem.

10 Eventuelt.

Ps. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Mvh. Bestyrelsen.

 

Comments are closed.