Medlemskategorier

Indenfor DASU findes følgende medlemskategorier:
Aktive Medlemmer
Aktive Ungdomsmedlemmer
Almindelige medlemmer

Prøvemedlemmer

Aktive medlemmer er medlemmer:
for hvilke der betales det fulde årlige kontingent,
der i sit medlemskab har en grundlicens, som skal bestilles via DASU’s
licensportal,
der har ret til mod betaling af få udstedt enhver type licens i øvrigt,
der kan få udstedt officiallicens efter det enkelt sportsudvalgs bestemmelser,
der modtager DASU’s medlemsblad.

Almindelige medlemmer er medlemmer:
der ikke er aktive sportsudøvere
der kan få udstedt officiallicens efter det enkelte sportsudvalgs bestemmelser,
der kan få udstedt mekanikerlicens
der kan opgraderes til aktivt medlem, se administrativt cirkulære H 3,
der modtager DASU’s medlemsblad.

Ungdomsmedlemmer er medlemmer:
der ved indmeldelsen ikke er fyldt 18 år,
der i sit medlemskab har en grundlicens, som skal bestilles via DASU’s licensportal
der har ret til at få udstedt licens af de typer, der kan udstedes til unge under 18 år, der kan få udstedt officiallicens efter det enkelte sportsudvalgs bestemmelser,
der modtager DASU’s medlemsblad.

PRØVEMEDLEMSKAB

Er for dem, som ønsker at snuse til hvad motorsport på 4 hjul er for en størrelse. Medlemskabet har en varighed på tre måneder. Der er ingen aldersbegrænsning. Der kan erhverves grundlicens.

 

Comments are closed.