Medlemskategorier

 Indenfor DASU findes følgende medlemskategorier:
Aktive Medlemmer.                                                                                                            Almindelige Medlemmer
Aktive Ungdomsmedlemmer                                                                                               Prøvemedlemmer

Aktive medlemmer er medlemmer:
… for hvilke der betales det fulde årlige kontingent,
… der i sit medlemskab har en grundlicens, som skal bestilles via DASU’s
licensportal,
… der har ret til mod betaling af få udstedt enhver type licens i øvrigt,
… der kan få udstedt officiallicens efter det enkelt sportsudvalgs bestemmelser,
… der modtager DASU’s medlemsblad.

Almindelige medlemmer er medlemmer:
… der ikke er aktive sportsudøvere
… der kan få udstedt officiallicens efter det enkelte sportsudvalgs bestemmelser,
… der kan få udstedt mekanikerlicens
… der kan opgraderes til aktivt medlem, se administrativt cirkulære H 3,
… der modtager DASU’s medlemsblad.

Ungdomsmedlemmer er medlemmer:
… der ved indmeldelsen ikke er fyldt 18 år,
… der i sit medlemskab har en grundlicens, som skal bestilles via DASU’s licensportal
… der har ret til at få udstedt licens af de typer, der kan udstedes til unge under 18 år,    … der kan få udstedt officiallicens efter det enkelte sportsudvalgs bestemmelser,
… der modtager DASU’s medlemsblad.

Prøvemedlemskab                                                                                                                Er for dem, som ønsker at snuse til hvad motorsport på 4 hjul er for en størrelse. Medlemskabet har en varighed på tre måneder. Der er ingen aldersbegrænsning. Der kan erhverves grundlicens.

 

Comments are closed.